أ نسة

. در سال ۱۷۸۹ میلادی، در فرا نسه، ا نقلابی روی داد که معروف به “انقلاب کبیر فرا نسه” شده است

2022-12-08
    تجر ؤ
  1. ج
  2. ‬ب ‪ 10028